Facebooktwitter

Olen välttänyt osallistumasta lukion tuntijakoa ja valinnaisuutta koskevaan keskusteluun. Syitä tähän on kaksi. Ensinnä: en ole opettaja ja minulla on siksi turvaton olo kommentoidessani mitään 1. ja 2. asteen koulutusjärjestelmään liittyvää. Toinen syy selittää ensimmäistä: tuntijakokeskustelu menee niin nopeasti tunteisiin, että hankin draamani mieluummin katsomalla laadukkaita epookkisaippuasarjoja. Niihin ei tarvitse itse sotkeentua.

Ymmärrän toki tuntijakoon kytkeytyvät suuret tunteet. Kun puhutaan ”yleissivistyksestä” ja siitä, mitä siihen kuuluu ja miten paljon, puhutaan samalla eri alojen ja oppiaineiden keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä. Ja kaikkihan me ollaan kaikkein tärkeimpiä, eikösjuu.

Oma suhtautumiseni lukion yleissivistävään tehtävään on ristiriitainen. Toisaalta ajattelen, että on joitakin asioita, jotka ylioppilaaksi kirjoittavan on syytä tietää. Toisaalta ajattelen, että tietoa ei voi pakottaa päähän, ja että optimaalisin lopputulos saadaan aikaan, jos ihmiset saavat seurata omia kiinnostuksenkohteitaan ja olla uteliaita. Tämä ristiriita realisoituu järjestelmään pakollisten ja valinnaisten kurssien kiikkeränä tasapainona.

Tänään törmäsin YLE uutisten artikkeliin, joka laittoi minut miettimään aloja ja niiden välillä tehtyjä valintoja ja sitä, kenen vuoksi valintoja oikein tehdään.

Juttuun valittu tulokulma on kummallinen ja kertoo todella paljon ajasta, jossa elämme. Vaikka oppimisen ja uuden luomisen ytimessä on uteliaisuus ja innostus, ei jutussa keskitytä niihin. Sen sijaan koulutusvalinnat kuvataan päätöksinä, jotka 16-vuotiaat opiskelijat ovat velkaa elinkeinoelämälle. Valitessaan koulutuksen oman kiinnostuksensa ja osaamiskokemuksensa mukaan opiskelija siis saattaa valita ”väärin” suhteessa elinkeinoelämään (joka muuten on varmaan aika erilainen nyt kuin silloin, kun ensi syksynä lukionsa aloittavat valmistuvat korkeakoulusta).

Tällainen koulutusvalintakeskustelu ei ole minulle vierasta. Kirjottaessani humanisteista ja humanistien työllistymisestä kommenttiosioon lorahteli usea litra kommenttikusta, jonka mukaan humanistisella osaamisella ei ole mitään merkitystä, koska iso osa humanisteista työskentelee julkisella tai kolmannella sektorilla, ei ”elinkeinoelämässä”. Tämä on käsittämätön näkökulma kansantalouteen ja aivan helvetin surullinen näkökulma yhteiskuntaan.

No, se siitä, takaisin asiaan.

Millä kulmalla juttu olisi sitten pitänyt kirjoittaa?

En ole eri mieltä siitä, etteikö pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tulisi opiskella. Koska olen humanisti uskon, että kaikenmoinen ymmärrys maailmasta on tarpeen ja että on ensisijaisen tärkeä ihmiskuntaa eteenpäin ajava voima, että olemme kiinnostuneita eri asioista.

Minä väitän: Jos luonnontieteitä opiskelevien määrää halutaan kasvattaa, kannattaisi alan parissa työskentelevien pyrkiä määrätietoisesti purkamaan jakoa ”koviin” ja ”pehmeisiin” tieteisiin, joista toiset ovat hupsua höpölöpöä ja toiset Niin Kovaa Tiedettä, että niitä on mahdotonta osata.

Se, miten inhimillinen ymmärryksemme käsittelee tieteenalojen luonteita tukee tätä kahtiajakoa. Monet inhimilliset ilmiöt kuten kieli ja historia ovat eri tavalla käsitettävissä kuin monet luonnontieteen ilmiöt. Ihmisyydestä meillä on rautainen kokemusasiantuntijuus, kvanttifysiikasta ei samalla tavalla tiedostettu. Tämä on monen ihmistieteilijän raskain kiviristi (ja toisinaan myös ilo): yleisöosaston pirkot ja pentit kuvittelevat tietävänsä tutkimuskohteesta kaiken ja tutkija saa osakseen silmienpyörittelyä: ”Miksi ihmeessä sinä tälläista tutkit ja mitä hyötyä siitä voi olla?” Maailman epäsovellettavinta perustutkimusta tekevä fyysikonretku ei saa osakseen samaa julkista paheksuntaa, vaan ihailevia katseita: ”Vau mä en yhtään tajua, pakko olla hienoa ja tärkeää tiedettä.” Tutkijan näkökulmasta tämä tuntuu välillä kohtuuttomalta. Alojen varhaisempien vaiheiden opetuksessa jako on eri tavalla haitallinen: luonnontieteiden maine vaikeina ja tylsinä poikien aineina perustuu nähdäkseni tähän samaan rakennelmaan.

Ilmiön ja sen haittojen purkamisen sijaan jutussa päinvastoin päätetään vahvistaa entisestään käsitystä siitä, että ”kovat” luonnontieteet ovat ”kovia” eli vaikeita ja vaativia. Se selittynee sillä, että juttuun on haastateltu vain luonnontieteiden alojen ihmisiä, joille oma ala on tietenkin se loogisin, haastavin, vaikein, tuottavin ja tärkein. Tämä on ymmärrettävää. Mutta voisiko luonnontieteiden kiinnostavuudesta ja helppoudesta puhuminen auttaa siihen, että niitä opiskeltaisiin enemmän? Ehkä. Toinen vaihtoehto on tietenkin, että nuoret ovat saamattomia ja laiskoja:

”Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton, MAOLin toiminnanjohtaja Juha Sola on tehnyt saman havainnon: osa koululaisista ei pysty enää pitkäjänteiseen opiskeluun. Sola muistuttaa, että aina on hyviä oppilaita, mutta matemaattisissa aineissa edes kohtuullisen hyvien joukko voisi olla huomattavasti suurempi.

– Kaikilla nuorilla ei ole samanlaista halua tehdä töitä niiden asioiden eteen, jotka vaativat aikaa ja vaivaa.”

On mielestäni aivan todella tekopyhää, härskiä ja naurettavaa moralisoida opiskelijoita siitä, että he valitsevat ”helppoja” aineita, joissa he pärjäävät hyvin arvosanoin. Jotta opiskelija voisi nauttia haastavuudesta, opiskelun täytyy olla kivaa ja onnistumisen potentiaalisesti mahdollista. Jokainen meistä nauttii eniten asioista, joissa on hyvä. Ei kukaan halua toistuvasti tuntea itseään paskaksi ja huonoksi ihmiseksi. Miksi teini-ikäinen olisi poikkeus?

Jutun viimeisessä kappaleessa päästään takaisin kiinni 16-vuotiaan mielenliikkeiden ja koulutusvalintojen ytimeen: Suomen vientiteollisuuteen. Vaikka 30 ikävuotta lähestyy uhkaavasti, muistan jotakin siitä, mitä oli olla 16-vuotias. En muista käyneeni yhden yhtä keskustelua Suomen vientiteollisuuden tilasta ja sen vaikutuksesta omiin koulutusvalintoihini. Sen sijaan muistan ne lukuisat ystävät ja opettajat, jotka lukiossa tukivat ja kannustivat. Muistan, mikä kiinnosti ja oli hauskaa.

Kysynkin: Voisimmeko me nyt vihdoin lakata panikoimasta sen talouden lerpan kyrvän juuressa ja sen sijaan innostaa toisiamme keskittymään siihen, mikä kiinnostaa? Kyllä se käyrä sieltä nousee.