TAIDETTA

Facebooktwittergoogle_plus

Olen ollut kirjoittelija aina. Kirjallinen ilmaisu on tuntunut omalta ja hyvältä, ehkä sen takia, että puhe ja ajatus juoksevat puolestaan turhankin nopeasti.

Kirjoittaja minusta tuli vuonna 2013, kun opintovapaani aikana suoritin Turun yliopistossa luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot. Opintojen suorittamisen osana ja kautta löysin rohkeuden tunnustaa itselleni ja muille, että haluan kirjoittaa ja julkaista.

Tutkimusmatka omaan kirjoittajaidentiteettiin on pitkä, iloinen ja raskas, eikä tule todennäköisesti koskaan päätökseen. Jotakin voin kuitenkin itsestäni kirjoittajana sanoa.

Kirjoitan, koska elämä ja ihmiset ovat ihmeellisiä.

Kirjoitan, jotta oppisimme ymmärtämään toisiamme.

Kirjoitan armottomasti ja herkkyydellä siitä, mikä minulle on ihmisenä olemisessa totta.

Näillä sivuilla kuvailen keskeneräisiä projektejani sekä esittelen tekstinäytteitäni eri tyylilajeista.